Dykning ved Læsø – ”Danmarks bedste sigt” | Visitlaesoe

Dykning ved Læsø – ”Danmarks bedste sigt”

Af Jess Jessen-Klixbüll

Farvandet omkring Læsø byder på nogle af de bedste steder til dykning, der overhovedet findes i Danmark. Ja, der er dage, hvor sigtbarheden er lige så god som i Det Røde Hav! Dykkerstederne er spændende områder, der kan byde på mange forskellige oplevelser lige fra skibsvrag til sten- og boblerev.

I sommeren 2009 dykkede jeg på et vrag på Nordvestrevet ud fra Stokken. Et fantastisk dyk ned til resterne af den franske brig ”Gaston Albert” fra St. Valery, som i hårdt vejr d. 23. oktober 1895 med kaptajn Pierrin ved roret var blevet opankret i Læsø Rende. Briggen var sprunget læk, og den 6 mand store besætning havde travlt ved pumperne. Men om aftenen den følgende dag sprang ankerkæden (kættingen), og briggen drev ind mod revet og strandede dér. Skibet havde været på vej fra Riga i Rusland til St. Valery i Frankrig med en last tømmer, da det kl. 22.30 ramte revet, og dækslasten begyndte at skylle over bord. En meget farlig situation for mandskabet.

Strandingen fulgtes ivrigt af folk på stranden, der selvfølgelig håbede på at kunne redde besætningen i land, men også på at få del i bjærgningsarbejdet og dermed bjærgelønnen. En dæksbåd fra Vesterø kæmpede sig ud til strandingen i den høje sø og fik de 6 forkomne sømænd reddet i land. Bjærgningsarbejdet fortsatte i de følgende dage.

114 år efter ligger der fortsat tydelige spor af den franske brig på 4–5 meters vanddybde. Tydeligst er spanterne med kobbernagler og spir, der står sandblæste i rækker i sandbunden. De er rengjorte og sylespidse af sandet, der hvirvles forbi af strømmen, som på denne dykningsdag er rigelig stærk på stedet. Vandet er klart med over 20 meters sigtbarhed, og begroningen på den hvide sandhavbund viser tydeligt, hvor der ligger vragdele under sandet. Man kan se resterne af mast og rigning, ligesom der stadig findes begroede dele af sejldug m.v., der dog opløses ved berøring. En tydelig stribe på havbunden viser, hvor kæden ligger, og viser ud mod det dybere vand. I spanterne lever der krabber og en enkelt torsk.

Tidligere har jeg dykket på vraget efter den godt 28 meter lange skonnert ”Frederiksvaag” af Torshavn, der blev bygget i 1866 i Dunkerque og strandede ved Torshavn i 1876. Den blev genopbygget for til sidst, på en tur fra København til Torshavn, at møde sin skæbne ved Kongestranden på Læsø den 5. marts 1913. Besætning plus dele af stykgodslasten blev dog lykkeligvis reddet.

Fra sandhavbunden på 6–8 meters vanddybde stikker stadig 144 år gamle ormædte spanter op, og midt i skibet ligger der flotte gule mur- og tagsten og tønder med størknet cement. Tidligere er der fra vraget optaget nogle anslået 96 år gamle, smukke Carlsberg-ølflasker med drikkeligt indhold, som efterfølgende er blevet kvalitetsbedømt på Carlsbergs laboratorier.

Et andet vrag, der ligger mellem Vesterø Havn og Ndr. Rønner, er jernskibet ”Russeren”, som strandede i 1986, og som efterfølgende blev ophugget og genbrugt. På havbunden på omkring 4 meters vanddybde står stadig bundstokken med tanktop og tanke. Her er gode gemmesteder for krabber, og småtorsk kikker nysgerrigt ud, ligesom vraget er begroet af søanemoner og tang.

Boblerevene, der også kaldes gaskoraller, ligger i et stort havområde mellem Ndr. Rønner og Hirsholmene. De er et unikt mål for dykkere, der ønsker at opleve hele havets fauna. De danner et undersøisk landskab skabt gennem 125.000 års metangasudsivninger fra havbunden, der har resulteret i 1-4 meter høje sandstenssøjler på 10-20 meters vanddybde.

Revene er frygtede af fiskerne, som undgår områderne, fordi revene ødelægger deres trawl og redskaber. I stedet fungerer de som rev, der beskytter livet i korallerne. Under dykningen kan man opleve sorthummere, taskekrabber, små torsk og talrige søanemone-arter og tangtyper. Overraskelse følger på overraskelse. Korallernes huler og mærkelige udformninger bryder lyset fra havoverfladen og skaber en eventyragtig atmosfære.

Ud over boblerevene er de mange stenrev, bl.a. ud for Horneks, spændende dykkersteder for både snorkel- og flaskedykkere. Faunaen fra 0 til 6 meters vanddybde er utrolig rig og smuk. Området omkring Læsø er i det hele taget et nationalt dykkerparadis på mange niveauer - godt for naturforståelsen og en oplevelse for alle aldre.

Del denne side