Naturture på Læsø | Visitlaesoe

Naturture på Læsø


Læsø byder på et væld, af mange spændende guidede naturture:


Planter på tangtage
Planter på tangtagene på Museumsgaarden 
Jonas Kjellberg fortæller om blomster og sjældne planter.
Pris: 60 Kr for Voksne og 30 Kr for børn. Billetsalg: Læsø Turistkontor og Østerby Servicecenter.

Læsøs Strandflora
Jonas Kjellberg fortæller om floraen langs med kysten, og vi finder urter til en god Læsø bjesk. 
Læsøfloraens store variation gør, at blomsterpragten byder på nye oplevelser fra gang til gang, og hver periode af blomstringen har sin helt specielle charme. Kom og hør den gode historie om Læsøs unikke flora. 
Pris: voksen 60 kr., barn 30 kr. Billetkøb: Læsø Turistkontor og Østerby Servicecenter.

Fårehyrdeopvisning
Mød fårehyrderne Simone eller Per, der passer får som i de gode gamle dage. Du kan møde dem ved Stokken og Fannemands-færgen, hvor de vandrer med ca. 300 naturplejefår. 
Der er hyrdeopvisning tirsdag, torsdag og lørdag kl. 11, hvor hyrden fortæller om naturpleje, fårene og området, og man ser fårenes fantastiske arbejde.
Billetter kan købes på Læsø Turistkontor, Østerby Servicecenter og ved hyrden.
Pris: 60 kr. for voksne, børn gratis.
Vi mødes ved tipien ved den vestre P-plads.

Tangture
Rie Ladefoged fortæller om tangarterne. Vi samler tangplanter, artsbestemmer og snakker om hvilke, der er spiselige. Der vil være div. smagsprøver på produkter med tang, der kan købes i Ries gårdbutik. 
Arrangør: Læsø Tang. Voksen 60 kr./barn 30 kr. Billetkøb: Læsø Turistkontor/Østerby Servicecenter og hos Læsø Tangs Gårdbutik.

Læsøs opståen 
Læsøs opståen og udvikling gennem 5.000 år
-gamle kystlinjer fortæller, hvordan det gik til
Guide: Geolog Jens Morten Hansen (GEUS) Mødested: foran Havnebakken 14. Transport: Egen biler (ca. 50 km). Gratis billetter kan hentes på Læsø Færge- og Turistkontor

Svampeture
For både øvede og nybegyndere. Mikkel Paulsen fortæller om baggrunden for en god svampebiotop. 
Hør om de korrekte planter, genkendelse af jordbundstyper og få hjælp til svampebestemmelse - tag gerne svampe med fra dagen før. Hør om svampe på Læsø og få værktøjer til at finde gode svampebiotoper.
Medbring kurv, kniv, passende påklædning og evt. svampebog. Pris: Voksen 60 kr./barn 30 kr. Billetkøb: Læsø Turistkontor/Østerby Servicecenter.

Naturpleje
Tema Naturpleje - vi går en tur og ser på resultaterne af LIFE-projektet og snakker om den videre naturpleje efter projektets afslutning.
Guide: Naturvejleder Stine Pagel Hansen. Turen er gratis.

Rønnertur med Rønnerbussen
Guidet 2-timers naturudflugt med Rønnerbussen igennem de fredede arealer, over kringlerøn, gennem floden til Hornfiskrøn. Mad og drikke må gerne medbringes. Husk påklædning efter vejret. 
Pris: Voksne 150 kr., børn 4-15 år 100 kr. Billetkøb: Læsø Turistkontor, Østerby Servicecenter og Rønnerbussen tlf. 4095 9063.
Afgang fra Læsø Saltsyderi

 

Se tider på: https://www.visitlaesoe.dk/laesoe/begivenheder