Rønnerne leverer råvaren til Læsø Salt - foto hindebæger Knud Nielsen

Saltets Dag fredag den 15. september

Foto: Knud Nielsen

Læsøs berømte sydesalt begynder sin rejse som salt grundvand under Rønnernes vidtstrakte strandenge.

Fredag den 15. september mellem kl. 10 og 16 afholdes Saltets Dag på Læsø med en række arrangementer

Luddes Hus: kl. 10-16 og lørdag

Skolen: kl. 10-14 med udstillinger, madlavning og kemi.
Dommerafgørelse og præmieoverrækkelse starter kl 11.30

Rønnerbussen: Kl. 11 og kl. 14

Saltsyderiet: Normalt åbent og Vrå Folkemusikere spiller ca. kl. 14

Botanikture fra Læsø Salt: kl. 10, 11.15 og kl. 12.30

Læsø Bio:Torbjørn Ydegaard kl. 11 med efterfølgende kåring af logo og Jens Vellev kl. 14

Læsø Museum: kl. 10-16

Læsø Tang: kl. 10-16

Læsø Kur: kl. 10-16

Under temaet “Menneskene og saltet”, inviterer en lang række arrangører til Saltets Dag den 15. september og sætter fokus på ’Det hvide guld’ - saltet - og dets betydning for Læsø igennem generationer.

Salt er livsvigtigt, kostbart og kulturelt betydningsfuldt. Det har været skyld i krige, fattigdom og rigdom. Salt er både i fortiden, nutiden og fremtiden en bærende søjle for ø-samfundet på Læsø. 

Det vil vi gerne fortælle om. Saltets Dag byder på masser af oplevelser ved et bredt udvalg af arrangementer, foredrag og workshops, der alle har det til fælles at udbrede kendskabet til salt.

Foredrag og workshops

På dagen kan du følge både videnskabelige og kulturhistoriske foredrag om saltet. Du kan besøge Saltsyderiet og selv prøve kræfter med at lave salt eller tage med Rønnerbussen på tur ud til saltbrøndene, mens du får historierne om saltproduktionen og området.

Smagen på dagen

Du kan også besøge Tang-Rie og høre hende fortælle om salt og tang, samt ikke mindst smage grøntsager, der er avlet i saltholdig jord. På Læsø Skole kan du følge alle de mange spændende kemiske forsøg, som børnene foretager, eller selv prøve kræfter med ”salt-mad” i skolens køkken. 
Sidste gang præsenterede vi verdens største udstilling af saltkar. Næste gang bliver det måske noget andet – men lige så spektakulært.

Programmet udvides løbende frem mod den 15. september – følg med på visitlaesoe.dk/saltetsdag og på vores facebook-side

Strandeng Læsø - Saltets Dag 2023

Foto:Stine Pagel Hansen

Salttålende planter

Afgang fra Læsø Saltsyderi kl. 10.00, 11.15 og 12.30

Strandengens vegetation er tilpasset en biotop med mere eller mindre påvirkning af saltvand fra periodiske oversvømmelser. Zoner i strandengen viser saltpåvirkningen i vegetationen i forhold til forskellige grader af saltpåvirkning og planternes egenskaber.

Tag med på en guidet gåtur fra saltsyderiet ud i strandengens fascinerende botanik sammen med naturvejleder Stine Pagel Hansen. Turen varer omkring en time.

Læsø Tang, Rie Toftelund, Saltets Dag

Foto:Læsø Tang

Tang og salt.

Læsø Tang, åbent kl. 10.00 - 16.00

Salt er en livsbetingelse for de store alger – tangen – og som fødevarer giver tangen dig gerne saltet tilbage i god kombination med andre livsvigtige mineraler og vitaminer.

Besøg Læsø Tang på Doktorvejen og smag på tangen og saltet. Smag grøntsager dyrket i tang- og saltholdig jord og oplev blandt andet, hvordan man ved afbrænding af tang og ålegræs kan lave ”sortsalt”.

Foto:Læsø Museum

Læsø Museum, Museumshuset i Byrum

Museet holder åbent fra kl. 10.00 til 16.00 på Saltets Dag
- bl.a. med en særudstilling om UNESCOs Verdensarv og om Læsø Verdensarv

Der vil for både børn og voksne være informationer om og aktiviteter med fokus på Læsø Verdensarv - også set i lyset af både nationale og internationale Verdensarv-steder.

 

Besøg Læsø Museum her >

Saltets Dag - Læsø Skole - elever i køkkenet

Foto:visitlæsø

Saltets Dag 2023 på Læsø Skole

4 arbejdende værksteder kl. 10.00 - 14.00

  • Madlavning med salt og fisk 
  • Åbent værksted i Fysik/Kemi 
  • Konkurrencen om Saltkunst - Dommerafgørelse og præmieoverrækkelse starter kl 11.30
  • Elevernes filmhold - rundt på aktiviteterne og dokumenterer dagen med filmoptagelser.

 

Saltets Dag - Torbjoern Ydegaard

Foto:visitlæsø

Foredrag i Læsø Bio.

Kl. 11.00

Læsø. På vej til verdensarv...

Torbjørn Ydegaard, direktør for Læsø Verdensarv ApS, fortæller om arbejdet med at gøre tangtagene og de historiske saltsyderier til en del af UNESCOs liste over verdensarv – dvs. steder, der er umistelige for hele menneskeheden grundet deres ’enestående universelle værdier’.

Bag disse meget store ord gemmer der sig mange tanker, overvejelser og hårdt arbejde. Hvis alt går vel, kan vi håbe på optagelse på Verdensarvslisten i 2029!

Først og fremmest skal læsøboere og andre interessenter inddrages i processen, som baserer sig på frivillighed.

Alt skal dokumenteres og beskrives i tykke rapporter, støttet af fotos og andre illustrationer.

Da optagelse på UNESCOs Verdensarvsliste traditionelt udløser en voksende strøm af besøgende, indebærer arbejdet også overvejelser omkring øens turismestrategi. I det arbejde læner Læsø Verdensarv sig naturligt op ad FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Oplægget afsluttes med præsentation af vinderforslaget i Læsø Verdensarvs logokonkurrence. Vinderen inviteres til Læsø for selv at fortælle om tankerne bag forslaget.

 

Kl. 14

Læsø og saltet - de historiske kilder og arkæologien

Middelalderarkæologen Jens Vellev var en af hovedpersonerne bag de udgravninger og den viden, som førte til etableringen af Læsø Saltsyderi i 1990'erne. I Læsø Bio bliver det nu muligt at høre en førstehåndsberetning om både historien bag saltsydningen på Læsø og ikke mindst det meget spændende arbejde med at genskabe historien på Læsø.

Læsø Kur på Saltets Dag 2023

Foto:visitlæsø

Velkommen til SALTETS DAG i Læsø Kur

Fredag d. 15. september 2023 kl. 10.00 - 16.00

Saltet er selve årsagen til, at Læsø Kur opstod.

Vi inviterer indenfor til et foredrag om Læsø Kurs spændende historie og en rundvisning i det unikke byggeri inspireret af Læsøs smukke natur. (Arkitekterne Friis og Moltke).

I receptionen fremvises og fortælles ligeledes om LÆSØ SALTKUR produkter, der i sin tid blev udviklet til vores populære klimabehandling. I dag bruges produkterne med stor glæde af alle vores kunder.

For de interesserede er der efter foredragene mulighed for en rundvisning i Kuren inkl. adgang til selve kirketårnet. 
Alle, der deltager i foredragene, får udleveret en lille "goodie-bag* inden de går hjem.”

I dagens anledning kan LÆSØ SALTKUR produkter købes med 10% rabat!

 

*Så længe lager haves.

Saltkar  Georg Mai 1

Foto:Georg Mai

Saltets dag i Luddes hus.

Åbent kl. 10.00 - 16.00 samt også lørdag

Salt og saltkar som en del af borddækning

Udstillingen i Luddes Hus viser, hvor naturlig og vigtig del af borddækning salt og saltkar har været – og er – gennem tiden. Der præsenteres fem dækkede borde i flere stilarter med forskellige stel, hvert med dertil passende saltkar.

Til det gamle danske stel, det musselmalede fra den Kongelige Porcelænsfabrik, hører adskillige saltkar i meget varierede udformninger. Derudover vises det kongelige pragtstel ”Guldkurv”, nordfransk fajance fra bl.a. Quimper, et engelske Wegdwood-stel fra 1700-tallet samt et dagligdags stel, alle med dertil hørende saltkar. Yderligere vises der et stort antal saltkar af vidt forskellige materialer, fra fire kontinenter og fire århundreder, som igen i år stilles til rådighed fra privatsamligen Georg Albrecht Mai.

Saltbilleder fra Morten Pihler

Der er fremstillet 10 flotte store plancher med Morten Pihlers saltkrystaller og 10 skifterammer er lånt af Museet.

Rønnerbussen ved Læsø Saltsyderi - påstigning

Foto:visitlæsø

2 timers salttur til Rønnerne

Afgang fra Læsø Saltsyderi kl. 11.00 og kl. 14.00

Med Rønnerbussen er det muligt at komme helt ud på det unikke naturområde Rønnerne syd for Læsø. 
På Saltets Dag inviterer vi til to ture med et spændende foredrag om Rønnernes geologi, flora og fauna.
Chauffør og guide er Thomas W. Olsen, og han får kompetent faglig hjælp af fhv. statsgeolog og professor Jens Morten Hansen og Flemming Winther Olsen, som har en master fra den Kgl Veterinær og Landbohøjskole.
Der køres to ture:
kl. 11.00 - 13.00, 
kl 14.00 - 16.00
Afgang fra Læsø Saltsyderi

Booking åbner 1. september og skal ske hos Læsø Turistkontor; 98 49 92 42.
Bemærk: der er kun 56 pladser pr. tur.

Saltsyderiet

Salt er mere end bare NaCl - Saltets Dag gør dig en smule klogere på salt på Læsø

Foto: Lene Nielsen
Læsøfærgen

Godt tilbud

Oplev Saltets Dag med en dagsbillet.

Foto: LTE