Læsø Færge- & Turistkontor

Digital gæsterservice på Læsø via infoskærme - LAG

Foto: Læsø Færge- & Turistkontor

Digital gæsterservice på Læsø via infoskærme

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne.
 

Projektet

Hovedmålsætningen for Landistriktsprogrammet er at forbedre og fremme udbuddet af servicefaciliteter for turister og fastboende på Læsø. 

På Læsø er den samfundsøkonomiske afhængighed af turisme nær 20%, hvorfor det er vigtigt at nå ud til gæsterne med information om bl.a. attraktioner, handlesteder, restauranter og oplevelser på øen. 

Projektet, Digital gæsterservice på Læsø via infoskærme, skal gennem digitalisering af kommunikationen nå ud til flere af øens gæster og lokale døgnet rundt. 
Med opsætningen af 12 infoskærme og 10 interaktive touchskærme omkring på øen, er det målet at skabe gladere og mere oplyste gæster og lokale, og få dem til aktivt at bevæge sig rundt på øen. Dette skal ydermere skabe et øget forretningsgrundlag for eksisterende og nye forretningsdrivende og en udvidelse af sæsonen for gæster gennem udvikling af øens gæsteservice. 

Ved flere oplyste gæster og lokale skabes en øget mængde ambassadører, som proaktivt bidrager til opfordring af andre besøgende på Læsø. Info- og touchskærmene vil bidrage til øget spredning af besøgende på hele Læsø. Dette er til gavn for de forrentningsdrivende, som på Læsø generelt er spredt, og ikke samlet i "shopping/oplevelses hubs".

Aktiviteter

Skærmene bliver fordelt på centrale placeringer omkring øen, inklusiv ved ankomst til færgeterminalen i Frederikshavn og Vesterø, ombord på færgen og på turist- og erhvervskontoret. Alle skærme kan benyttes 24/7.

Endvidere, arbejder projektet på etablering af en app med integreret kalender og en mulighed for, at gæster kan tilvælge push beskeder til deres telefoner. Derudover arbejdes der målrettet på en digital guidet tur, som gæster og lokale kan benytte sig af til at opleve øen, når det passer dem.
 

Projektet er støttet af Plan- og Landdistriktsstyrelsen, indstillet af LAG LLSÆ, og løber frem til d. 31. december 2023.
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

LAG, LEADER og EU logo

Foto:Plan- og Landdistriktsstyrelsen