SIRR symbol

SIRR EU Interreg North Sea Project

Foto: SIRR EU Interreg North Sea Program

SIRR EU Interreg North Sea projektet skal udvikle lokalt forankrede strategier og netværk for både at fastholde samt tiltrække talent og iværksætterevner og øge lokalområdernes handlingskapacitet.
 

SIRR – Sustainability, Innovation and Resilience in Rural areas

BÆREDYGTIGHED, INNOVATION OG MODSTANDSKRAFT I LAND- OG KYSTOMRÅDERNE

 

Baggrund

Den generelle urbanisering og de unges søgning mod de store uddannelsesbyer gør, at kyst- og land-områderne er nødt til at tænke nyt for at opretholde eksisterende bysamfund og vedblive at være attraktive områder for bosætning og erhverv. I den sammenhæng er der brug for at understøtte de lokale virksomheder, organisationer og ildsjæle, og sikre at disse aktører - sammen med myndigheder og vidensaktører - gives de bedste muligheder for at skabe bæredygtig og robust udvikling og vækst i kyst- og landområderne.

Projektet

SIRR-projektet skal udvikle lokalt forankrede strategier og netværk for både at fastholde samt tiltrække talent og iværksætterevner og øge lokalområdernes handlingskapacitet. Målgrupperne er lokale ildsjæle, SMV’er, foreninger og lokale myndigheder, som ønsker bedre adgang til innovationsstøtte og øget innovationskapacitet ved at inddrage flere aktører og menneskelig kapital i de lokale innovationer.  Projektets organisering er bygget op omkring Multi Helix Model, som bruges til at forme partnerskab mellem kommuner, vidensaktører, lokalt erhvervsliv, civilbefolkningen og øvrige aktører.

Via projektet afsøges hvilke elementer, værdier, kompetencer, værktøjer og data, der er afgørende for at kunne etablere og gennemføre reelle og effektive sociale innovationsprocesser i kyst- og landkommuner. Der vil desuden være fokus på, at der skabes social værdi i selve processen – ikke kun i resultatet.

Partnerskabet bag projektet:

Sotenäs kommun genom Sotenäs Symbioscentrum i Sverige er Lead Partner og står for den overordnede projektledelse.
Skagen Uddannelsescenter er assisterende Lead Partner og ansvarlig for kommunikationen i projektet.

 

Herudover er følgende foreninger og vidensinstitutter projektpartnere:

Danmark: Læsø Turist- og Erhvervsforening, Foreningen Stenvad Mosebrug på Djursland og Aarhus Universitet i Herning

Sverige: Högskolan Väst, HoloHouse, Lysekil kommun og Strömstad kommun

Frankrig: Ville de Louvigné Du désert, Communauté de Communes du Pays de Lumbres og Agence d’Urbanisme et de Développement Pays de Saint-Omer Flandre intérieure

Tyskland: Universität Vechta
 

Det tværnationale samarbejde skal inspirere og styrke den fælles europæiske udvikling af bæredygtige kyst- og landdistrikter, og der vil gennem projektet være et fokus på at få udviklet forskellige modeller for vækst i kyst- og landdistrikterne.

Projektet er støttet af Interreg North Sea programmet og løber over 5 år, med start den 1.10.2022 og afslutning den 30.09.2027.

Du kan finde mere information om projektet på https://www.interregnorthsea.eu/sirr

Interreg North Sea logo

Foto:SIRR EU Interreg North Sea Program