fugle

Fugle på Læsø

Foto: Læsø Turist- og Erhvervsforening

Læsø er med sin meget afvekslende natur også et eldorado for fugle. Hvad man som gæst først lægger mærke til er fuglene langs kysten, hvor der hele året er et mylder af liv. Her kan ses ænder, gæs, svaner, terner, måger og vadefugle og tit på meget tæt hold.

Ændringer i fuglelivet

Det faktum at Læsø er en ung og dynamisk ø gør, at der til stadighed sker ændringer i naturen, og således også af fuglelivet.

Skovene har nu nået en alder hvor træerne er så store, at der de senere år er kommet musvåge og fiskehejre som nye ynglefugle på Læsø, fugle med en størrelse og adfærd der gør dem synlige og nemt genkendelige.

Anderledes er det med tranen, der ligeledes er en forholdsvis ny ynglefugl på Læsø. Den var tidligere en meget sky fugl, men har ændret adfærd så den tolererer mennesker tættere på. Det betyder at den er relativ nem at få et se.

 

Hvor, hvad og hvornår ?

Nedenstående gives eksempler på hvad der kan ses på nogle af de gode lokaliteter på Læsø. Lad det være en inspiration til selv at søge oplevelser.

 

Horneks Odde er en rigtig god lokalitet hele året. Tilmed er der blevet opsat kikkerter, så man kan få oplevelserne helt tæt på. I milde vintre ses strandskader, store regnspover og knortegæs. Som foråret skrider frem kan alle de mere almindelige kystfugle (skarv, ederfugl, strandskade, splitterne og toppet skallesluger ) ses her men også dværgterne og mudderklire er almindelige. Om sommeren er det et af de få steder hvor der regelmæssigt ses skærpiber. Efteråret minder om foråret, med et mylder af fugle, blot med den forskel, at de mange ungfugle gør bestemmelsen vanskeligere. Endelig er der stort set sælgaranti hele året, de mange store sten er udsøgte hvilepladser for spættet sæl og, hvis man er heldig, gråsæl.

 

Kirkefloden - Stokken  er, indtil isen lukker området, et utroligt fuglerigt område. Her ses alle Danmarks ænder, terner og vadefugle i store antal. Stil bilen eller cyklen ved P-pladsen for enden af Søndre Strandvej og gå en tur, det vil blive en uforglemmelig oplevelse.

 

Klitplantagen kan stærkt anbefales som turmål en stille lun aften først på sommeren. Den store bestand af ynglende skovsnepper og med lidt held også natravne kan her ses og høres med deres særprægede parringsflugt og –kald.

 

Og så er der selvfølgelig Rønnerne, Bløden Hale og alle de andre gode steder  ---  Tag ud og oplev dem !  God tur.  

 

Af Jan Kjærgaard