rav

Lær at finde rav

Foto: Læsø Turist- og Erhvervsforening

Læsø er et af de steder i Danmark, hvor man kan være heldig at finde rav. Forudsætningen for at der kommer rav ind på stranden er, at det har blæst meget kraftigt i et stykke tid. Når blæsten så aftager, og vandet falder, vil ravet blive ført ind mod kysten og aflejret på stranden

Ravture

Der bliver i løbet af året afholdt flere ravture for både børn og voksne, hvor du kan lære at finde rav. 

Betingelserne for rav

Stærk blæst og et hav i oprør er noget ravfolket holder af. Så bliver der rusket op i havbundens gemmer og måske frigjort noget rav fra bundens mange depoter, og om strøm og de højere magter vil det, kaste det op på Læsøs kyster.  Vind og strøm og flod og ebbe er de faktorer der indgår i en dreven ravsamlers hemmelige kalkuler. Når udregninger og gefühl virker overbevisende, er det ud af døren og af sted med pandelampe, net og gummistøvler, i håb om at være første mand på pletten, der hvor ravet kommer ind.

Det er ikke lige meget hvor man søger eller hvornår. På en stille dag finder man næsten helt sikkert ikke noget eller blot ganske små stykker. Ravet kommer som regel ind efter en storm, sammen med andet materiale, der vejer det samme som ravet, typisk det vi kalder ”ravtang”, som er små stykker ålegræs. Rav er jo gammelt harpiks, og er derfor næsten lige så let som træ. Møder man en bræmme ravtang på stranden, så er der gode muligheder for at finde rav.

De fleste tænker på rav som slebne smykker, og samler ting op der har denne farve, men rav kan have næsten alle farver, fra det sorte til det hvide, og rå klumper ligner ikke altid det slebne rav.
Hvordan kan man vide, at det er rav? Jo, hvis man har et stykke rav i den ene hånd og en sten af samme størrelse i den anden, vil der ikke være nogen tvivl om, hvad der er rav – stenen vil blive ved med at være kold, mens ravet bliver varmt.

Der hvor ravtanget er på vej ind, hænger der tit måger i luften og dykker i strømskæringerne, for sammen med ravet er der ofte rodet sandorm og andre bunddyr op, som mågerne jo er interesserede i. Så er det med at finde nettet frem og samle tang op i brændingen og sortere det på stranden. Eller have tålmodighed til at det er skyllet op af sig selv.
Så dårligt vejr er godt vejr – hvis man vil finde rav!

Fakta:

Rav er forstenet harpiks af bl.a. guldlærk. For at der dannes rav, skal harpiksen ende i havet og ligge der i mindst 30-50 millioner år. Først efter denne lange iltfrie proces med trykpåvirkninger, hvorved harpiksen forandrer sig, og olieindholdet reduceres, dannes det rigtige ægte rav.

Verdens ældste rav er 235-231 millioner år gammelt, og det er fundet i Østrig og Bayern. Danmarks ældste rav er fundet på Bornholm og er 170 millioner år gammelt. Rav, der er fundet som opskyl på en strand, anses for at være finere end rav gravet ud af jorden. Hvis man er heldig, kan man finde fossiler af insekter i ravklumper. Gode findesteder på Læsø er bl.a. Danzigmand, Syren og Storedal.
Artikel af Klaus Munk 

Tang og ravstykke

Foto:Læsø Turist- og Erhvervsforening

Ravfund

Foto:Læsø Turist- og Erhvervsforening

Rav med insekt

Foto:Læsø Turist- og Erhvervsforening

rav på strand

Foto:Læsø Turist- og Erhvervsforening