Kalkmalerier - af international betydning

Denne historie begynder med et udsagn fra toppen af værdiskalaen, nemlig: Særdeles bevaringsværdig, hvilket betyder: En genstand af international betydning, da den ikke findes andre steder eller kun få steder.

Lad dig ikke skræmme. Alt er ganske vist – og det er her på Læsø. Helt præcist handler det om kalkmalerierne i Vesterø Kirke.

Når disse kalkmalerier kan omtales som beskrevet, hænger det sammen med, at Nationalmuseet i december 2008 udsendte en rapport om kalkmalerier i danske kirker. Museets medarbejdere havde undersøgt kalkmalerier i 327 kirker og fundet, at dem i Læsø-kirken er blandt de mest interessante.

Oplysningerne om kalkmalerierne er vel appetitvækker nok for den, der er bare en lille smule interesseret i Læsøs kulturskatte. Nu skal en ferie imidlertid helst forløbe stille og roligt, og for Læsøs gæster skal ordet stress være efterladt på den vestlige side af Læsø Rende. Derfor - og fordi der er meget at vælge imellem under et Læsø-ophold - vil en kort beskrivelse af de så højt priste malerier nok gøre det lettere at træffe beslutningen: skal / skal ikke besøge Vesterø Kirke.

Kalkmalerierne stammer fra perioden 1510 -1525 og er udført af Sæbyværkstedet. I forbindelse med reformationen eller måske senere må det antages, at malerierne er blevet kalket over. Under alle omstændigheder oplyser Nationalmuseet, at malerierne er afdækket og restaureret i 1907 -1908.

For at finde malerierne skal man op i kirkens kor. I korhvælvet, som er delt op i fire kapper, ser vi dét, som er noget ganske særligt. I de tre første kapper fortælles om de hellige tre kongers rejse til Bethlehem, og i den fjerde kappe oplever vi kongernes møde med og tilbedelse af det lille Jesusbarn.

Det fremgår af museets vurdering, at alle maleriernes scener indeholder vigtige detaljer fra samtidens dagligdag og flere scener med moraliteter. I det følgende ser vi, hvad hvælvets fire kapper kan fortælle.

Vesterø Kirke har, som traditionen foreskriver, koret i øst og tårnet i vest. Nordkappen, som vi først skal se på, har du altså på din venstre side. Midt i billedet rider kong Balsazar med krone på hovedet. I højre hånd holder han offergaven, en pokal. Foran kongen rider en soldat med et banner, hvorpå står skrevet: rex balsazar Soldaten bærer hjelm og støvler med sporer. Bagerst rider endnu en soldat bevæbnet med en armbrøst - på hovedet har han en fjerprydet jægerhat. Optoget har også et par hunde med sig, og øverst ses en galge, hvori hænger en klokke.

I østkappen, altså dén forrest i kirken, rider Melchior med krone på hovedet og iført en grøn kappe foret med hermelin. Han bærer ikke på nogen gave, men måske skal hans bælte forestille at være gaven. Soldaten med banneret med kongens navn er iført hjelm og harnisk og bevæbnet med en armbrøst. Så følger endnu en soldat med et banner, hvorpå ses et anker – på hovedet har han en grøn jægerhat. Der er endnu et par personer omkring kongen, nemlig en herold, der blæser trompet, og en knælende bueskytte. Målet kan tænkes at være maleriets springende hjort.

Sydkappen er reserveret den tredje konge, Kaspar. Han har offergave med, en pokal. Bag på kongens hest sidder en soldat i hjelm og harnisk, og efter kongen rider en barhovedet figur, der synes at vise vej og samtidig samtaler med kongen. Også her har vi en soldat med banner og en herold med trompet.
Der er mere i denne kappe, som gør at hele maleriet forekommer lidt mærkeligt, meget anderledes end de to første. En hund, der forfølger et egern, en stor fugl og en narrefigur, et vildsvin, der står på bagbenene i høje tøfler og skyder med en armbrøst og ellers er udstyret med en krumsabel. Hvilken fantastisk historie kunne der ikke brygges over dette fantasidyr?

Så kommer vi til vestkappen, det fjerde og sidste maleri, hvor vi ser kongerne bære offergaver frem for Jesusbarnet. Til højre har vi Jomfru Maria med barnet på skødet og kongerne på række klar til at aflevere deres gaver, mens Josef sidder på en lav skammel og ser på.

Også i denne kappe har mærkelige figurer indfundet sig. En fugl med mandehoved og hat, en grotesk maske omkring et ventilhul og en galge, hvori hænger en ræv. Også her er der grobund for drabelige fortællinger – selv i vor oplyste tid.

Dette var en kort gennemgang af fire enestående kalkmalerier, som kunne være i bedre stand. De saltskader, der er konstateret, skal undersøges grundigt, og så skal der restaureres. Alt det kræver penge, og dem arbejder Læsø Menighedsråd hårdt på at skaffe vel vidende, at de har ansvaret for en kulturarv i verdensklasse.

For fuldstændighedens skyld skal det tilføjes, at Vesterø Kirke har andet at byde på end kalkmalerier – se selv efter, når du er der. Og så har kirkegården en spændende historie helt for sig selv.

Af Frede Bak