Højlandskvæg

Hvad naturen giver os

Foto: visitlaesoe

Læsøs meget store, rene og uspolerede naturområder giver øens gæster og fastboende mere, end de fleste er klar over. Med 6 gange så meget natur pr. indbygger i forhold til gennemsnittet i Danmark - og meget natur af høj kvalitet og artsmangfoldighed – er Læsøs natur et overflødighedshorn. 

Af biolog Karin Krogstrup

Planter, svampe og dyr, som vi kan samle og bruge til mad, drikke, hudpleje, medicin, pynt, varme og meget andet. I de store, statsejede områder må vi samle til eget forbrug af planter og svampe. Kød fra naturplejerne eller de lækre dyr fra havet kan vi alle købe. Fra den vilde natur kan vi få fantastiske smags-, duft- og synsoplevelser, og Læsøs rene natur giver os fødevarer af høj kvalitet.

Naturoplevelser

  1. Spændende naturfænomener og dyre- og plantearter, hvoraf mange er sjældne andre steder, men som her findes i enorme antal. Man har også gode muligheder for oplevelser af årets gang, naturens kræfter og mangfoldighed, dufte og lyde og oplevelser, der kan øge lysten til at lære den bedre at kende og passe på den.
  2. Stor skønhed - utrolige farver, forunderlige farvesammensætninger, besynderlige former - inspiration til stor kunst, naturvidenskabelige nærstudier eller dejlig dvælen.
  3. Stilhed. Absolut stilhed. Eller blot naturens lyde. Det anslås, at støj hvert år koster op mod 500 danskere livet pga. forhøjet blodtryk og blodpropper. Stilhed er verden over en ressource, der bliver mere og mere sjælden – dog ikke på Læsø!
  4. Mørke. Bælgmørke. På Læsø er der næsten ingen lysforurening, så vi kan se den stjernehimmel, som byboere kun ser en lille fraktion af.
  5. Horisonten - og himlens storhed. På den flade ø ser vi rigtigt den høje himmel med skyer og farver af alle slags. Mange ser sjældent horisonten - og de åbne vidder gør noget godt ved de fleste af os…

Forbedret sundhed og livskvalitet

Selvom mange af os i dag tilbringer størstedelen af vort liv inden døreer vi stadig i høj grad beslægtede med de mennesker, hvis kroppe og hjerner blev udviklet i den vilde natur. Og hvis vi ikke kommer nok ud i naturen, kan vi blive syge.

Nyere forskning underbygger, at ophold og aktiviteter i naturen kan forbedre vor sundhed og livskvalitet på adskillige måder. Uden at give referencer kan jeg i flæng nævne:

  1. Børn fra naturbørnehaver har en bedre motorik, færre sygedage, bedre indlæringsevne og er mere sociale end andre børn.
  2. Naturligt lys kan være med til at modvirke knogleskørhed, justere det biologiske ur og forbedre søvnkvaliteten. Især i vinterhalvåret er det vigtigt at være mindst en time udendørs for bl.a. at undgå vinterdepression.
  3. Blot 20 minutters dagligt ophold i naturen - også uden at bevæge sig - bevirker, at blodtrykket sænkes.
  4. Da man har påvist, at naturen også fremmer den psykiske sundhed, er psykoterapeuter verden over begyndt at inddrage naturen i deres terapi - bl.a. til patienter med spiseforstyrrelser, ADHD, depression, stress og udbrændthed.

Du har måske selv erfaret, at det er noget af det mest afstressende at samle svampe, rav og bær – eller blot gå en tur i en smuk natur uden en masse menneskeskabt at forholde sig til. I naturen bruger vi vor oprindelige krybdyrhjerne mere. Du har under turen givet en tiltrængt pause til de dele af din hjerne, som din stressede hverdag formentlig kræver for meget af.

Læsøs natur er som en stor, sund pille med meget få bivirkninger - så skynd dig ud i den, og bliv sund og glad!