Naturpleje

Naturpleje på Læsø

Foto: Visitlaesoe

Læsø har helt unikke naturområder, som skal passes og plejes for at blive bevaret til glæde for både dyrelivet og de mennesker, som sætter pris på naturoplevelser. Mød fårehyrderne om sommeren, når de passer får som i de gode gamle dage

Mest natur pr. indbygger

Læsø er den kommune i Danmark hvor der er mest natur pr. indbygger. En lille befolkning på blot 1800 læsøboer har ansvaret for op mod 100 km2 beskyttet natur af både unik og sårbar karakter. Der er særlige naturværdier i kystnære områder - Læsø har en kyststrækning på ca. 100 km, og her er sydkysten interessant, idet øen vokser med ca. 20 hektar om året især mod syd.

Naturpleje med hyrdning

En stor del af naturplejen ligger i meget faste rammer og administreres af Læsø Kommune, Naturstyrelsen og Læsø Natura 2000 Lodsejerforening. En lille del af naturplejen foregår ved afgræsning med får, mens kreaturer og heste tager en noget større mundfuld. Herudover indgår afbrænding, samt mekanisk behandling i arbejdet.

Naturpleje med får, hyrdehund og vandrehyrde, som det kaldes, har været brugt i årtusinder. Fårene afgræssede bestemte områder, gav mælk, kød, uld og skind til menneskene og gødning til markerne.

Metoden med en vandrehyrde, der passer fårene, er velegnet til områder, der ikke er indhegnet. På Læsø er der store områder langs kysterne, der ikke egner sig til indhegning, blandt andet fordi det gør færdsel i områderne mere besværlig. I de samme områder er der store forekomster af uønskede, invasive arter og her kommer hyrdning virkelig til sin ret.

Hyrden og hyrdehunden kan dirigere fårene hen til de områder, der ønskes afgræsset og samtidig skåne andre områder.

Naturpleje
Foto: Visitlaesoe
Fårehyrden på Læsø
Foto: Nicole Fleer

Oprindelig eller menneskeskabt

Diskussionen om hvad der er oprindelig natur - eller menneskeskabte kulturarealer - er naturligvis stadig pågående, for natursyn har det med at ændre sig fra generation til generation. Men én ting er sikkert og vist; naturen på Læsø skal plejes og passes for ikke at ende i total tilgroning.

Naturpleje
Foto: Visitlaesoe
Naturpleje
Foto: Visitlaesoe

Naturpleje med dyr

Læsø Klitplantage var blandt de første, som supplerede maskinpleje af naturen med kreaturafgræsning, idet de allerede i starten af 80'erne indkøbte en lille flok Gallowaykøer til at pleje deres strandenge og lyngheder, et initiativ som siden fik stor afsmitning på udviklingen. I dag er der et veletableret samarbejde mellem Naturstyrelsen, Læsø Kommune og lodsejerne på Læsø om drift og pleje af godt 2.600 ha. naturarealer. Samarbejdet, som er vokset ud af et EU-støttet LIFE projekt, hedder Læsø Natura 2000 Lodsejerforening og den repræsenterer 120 medlemmer, som alle har plejekrævende natur på Læsø.

Lodsejerforeningen ejer nu selv godt 270 gallowaykøer med 200 kalve, samt 300 får med 450 lam og passer 70 etablerede hegn. Disse hegn afgræsses ligeledes af private kreaturer, heste og får så man tilsammen har en hærskare af dyr til naturpleje, nemlig 1200 kreaturer, 240 heste og 500 får. Langs kysterne hvor der ikke kan hegnes er foreningen begyndt et omfattende arbejde med at afgræsse med får, styret af hund og hyrde.

Naturpleje

Foto:Visitlaesoe

Naturpleje og kødkvalitet

Det kan ikke betvivles, at det kød som fås fra naturplejedyrene på Læsø, har en tydelig smag af den natur de afgræsser. En langsom vækst, en meget varieret kost pga. stor diversitet i floraen, samt naturlig motion giver kødet en flot fast, svagt marmoreret struktur, en kraftigere let krydret smag, samt en flot dyb rød farve. Det har Læsøs spisesteder og restauranter for alvor fået øje på, og flere og flere butikker er blevet forhandlere af øens eget kød. Med det antal naturplejedyr, som fremover skal afgræsse Læsøs enestående naturarealer, så kan det gå med naturkødet, som det er gået med hummerne. Man kommer ikke til Læsø uden at smage på disse delikatesser.