Tag ålegræs

Tang på Læsø

Foto: Jack Fridthjof

Tang har altid været en del af Læsøs historie - tangtage, tangsalt, tangmadrasser, tang som isolering, tangen som næring og gødning i den forblæste sandjord. I dag anvendes tangen både i produktionen af lækre fødevarer og de karakteristiske tangtage

Tangtagene på Læsø

Tanghusene på Læsø er en helt særlig byggestil, som kun findes her i verden og ligesom Læsø Saltsyderi rummer de en fantastisk fortælling. Baggrunden for tangtagene på Læsø skyldes, at øen engang ikke havde strå eller træ. Derimod kunne der på stranden findes ålegræs og strandingstømmer til tag og bindingsværk, der kunne bruges til husene. Da mændene ofte var væk fra øen for at sejle eller fiske, var tangtagene i høj grad kvindernes projekt. I dag udføres tængeabejdet af Læsøs tænge- og tækkemand, som løbende restaurerer de unikke og smukke tanghustage.
I 2021 tængede man ikke et hus, men et shelter

Spis tang på Læsø

På Læsø bruges tang ikke kun som byggeprodukt – det er også en fantastisk, sund og velsmagende fødevare, som kan betegnes som en af fremtidens superfoods. Havet der omkredser Læsø, er et af Danmarks reneste farvande, og tangen stortrives i det rene og salte vand. Det er derfor helt naturligt at fremstille spisetang på Læsø. På øen kan du både købe de færdiglavede produkter og få en enestående oplevelse på en guidet tangtur, hvor du selv lærer at høste og tilberede tang.