Læsøfærgen

Vesterø Havn nu og i fremtiden

Foto: LTE

Vesterø Havn er kommet godt gennem de første 150 år og er godt rustet til fremtiden...

En flot ramme om masser af liv...

For 25 år siden omsatte Vesterø Havn for godt en million kroner. Indtægten fordelte sig med 350.000 fra fiskerne, 350.000 fra lystsejlerne og 350.000 fra færgen. I dag er fordelingen, at fiskerne lægger ca. 60.000, færgen lægger ca. 700.000 og lystsejlerne lægger 1,2 millioner! Samlet omsættes der inkl. indtægter fra ejendomme for 3,5 millioner kroner. Tiderne skifter…

Vesterø Havn 2022

Vesterø Havn er nu rammen om både en stor lystbådehavn, lidt fiskeri og en masse erhvervsliv, som både betjener de lokale og øens mange gæster.Foto:visitlæsø

Da Alex Rasmussen tiltrådte som havnefoged i 1995, bestod jobbet i lidt administration og en masse fysisk arbejde. Der blev lavet lidt vedligeholdelsesarbejder, og om vinteren havde man meget lidt at gøre. Det har ændret sig. Den masterplan, som blev udformet i tæt samarbejde med kommunens havneudvalg og den tekniske chef, har gennem årene medført en række endda meget store anlægsarbejder i millionklassen, og Alex Rasmussen retter en stor tak til sine samarbejdspartnere i det kommunale og politiske system gennem årene for at have støttet planen og idéerne om havnens udvikling.

Vesterø Havn ombygning 1996

I midten af halvfemserne blev der bygget stort om på Vesterø Havn, en større udvidelse i forbindelse med indsættelsen af den nyindkøbte Læsøfærge Margrete Læsø.Foto:visitlæsø

I dag fremstår Vesterø Havn som en moderne, veldrevet virksomhed.

Den er en flot og velholdt ramme om mange tusinde gæsters første møde med Læsø, om blå turisme med lystsejlere og andre maritime aktiviteter, om kajfester og solnedgangs-sang, om et rigt og varieret erhvervsliv med både serviceerhverv, hoteller, spisesteder og produktionsvirksomheder, om et – trods alt – stadig aktivt fiskerierhverv, om vandsportsaktiviteter, om strandliv og badegæster og ikke mindst om den helt særegne atmosfære i havnen, som udover sejlerne også tiltrækker både gæster og lokale, der lige skal runde havnen.

Vesterø Havn - hygge på kajen

Vesterø Havn har rigtigt gode faciliteter for gæsterne - et stort Bødehus, mange små kroge og selv på kajkanten kan der grilles.Foto:visitlæsø

'Hep for havnens hygge'

Nanna Ziegler er journalist og Læsøfan, og skrev i 1972 en artikel i Læsøposten i anledning af havnens 100-års jubilæum. Her i 2022 har hun igen skrevet i anledning af jubilæet - læs artiklen her...

Nanna Ziegler
visitlæsø

Tillykke til Vesterø Havn

Solnedgangssang på Vesterø Havn

Læsø Kirker har skabt en god tradition med at synge solen ned - på skift forskellige steder, men Vesterø Havn er som skabt til formålet.Foto:visitlæsø

Visioner…

Havnefoged Alex Rasmussen har siden 1995 været idémager, initiativtager og tovholder for en lang række ændringer og ombygninger i havnen af både større og mindre karakter. Efter hans vurdering er man praktisk taget nået i mål med de store linjer fra masterplanen. Og derfor kan det måske give mening igen at kigge lidt visionært fremad. Der er – igen – planer om en ny færge, og designet af den kan naturligvis have store konsekvenser for færgelejets indretning og både havnens og kommunens økonomi.

VH 150 - Alexs billeder (4).jpg

Vesterø Havn er i mål med næsten alle elementer fra en næsten 20 år gammel masterplan, og derfor er der både fra driften og politisk side plads til nye visioner for en udvidelse - både mod nord og mod syd. Alt afhængig naturligvis af en kommende ny færges design og behov for færgeleje... Foto:visitlæsø

Et levende maritimt miljø

På idéplanet er blandt andet en større udvidelse mod nord med et helt nyt havnebassin og etablering af både flere kajmeter, men især med etablering af et større landområde, som kunne give plads til både beboelse, kultur, erhvervsliv og socialt liv centreret omkring et levende maritimt miljø. Med rettidig omhu har havnen faktisk allerede store dele af det materiale, som skal bruges til befæstning og opfyld.

spunsning af nordre mole.jpg

Nordre mole fik ny spuns og blev renoveret i 2021, og én af visionerne for havnens fremtid handler om en udvidelse mod nord.Foto:visitlæsø

Badebroer og mere liv

Også mod syd er der idéer; de to badebroer har allerede bevist deres berettigelse og skabt masser af liv, og netop ved det område er der planer om en større ombygning med en solnedgangsplads med nye, flotte bygninger som rammen om både hygge, vandsport og badning sommer og vinter. Syd for molen kunne anlægges en bølgebryder, som kunne skabe en tryg lagune for vandsport…

Vesterø Havn - ekstra badebro 2022.jpg

Badebroen ved solnedgangspladsen på havnens sydvest-side er så populær. at den er blevet suppleret med endnu en bro til glæde for både sommerbaderne og vinterbaderne.Foto:visitlæsø

En mulig fremtid...

Visioner for vesterø Havn - Folmers muslingeskal.jpg

Én af flere visioner for solnedgangspladsen...Foto:visitlæsø

Solnedgangen brænder som et Sankt Hansbål, dramatisk, farverigt, folk klapper muslingeskallen danner rammen om dages sidste begivenhed. Madpakkefiskers både skimtes i horisonten på vej mod nattens fiskepladser. Stedet blev indviet i 2026 og har skabet et samlings punkt for gæster og indbyggerne. Enkelte paddelgæster har sat sig på den nye mole som danner rammen omkring al søsport i muslingens lagunen. Færges kedelige blikskure er erstattet af muslingeområdet. Den nye færge ligger trygt i sit nye færgeleje. Flot ny bygget, indsat i 2025. Til alles glæde. I Nordøst er udvidelsen af Lystbåde havnen er ved at tage form. De 250 bådpladser skal være klar i 1løbet 2028. Vesterø havn har skabt fremtidens samlingssted gennem brug af de naturlig og nære muligheder som lå på stedet. Krydret med ny færge og udvidelsen af lystbådehavnen kan Vesterø havn klare konkurrence fra andre havne på fastlandet. Tak til de mange fonde, E.U. og staten som har gjort det muligt... Folmer Hjorth Kristensen, medlem af kommunalbestyrelsen og tidl. formand for div. havneudvalg