Vesterø By - luftfoto 1952

Vesterø Havn og by

Foto: Det Kgl Bibliotek

Vesterø Havn skabte vækst - også ind i landet...

Både by omkring havnen og ind i landet

Frem til byggeriet af både Vesterø Havn i 1872 og Østerby Havn i 1905 var bebyggelserne på Læsø spredt ud over øen. Achton Friis beretter i De Danskes Land fra 1926 om, at ”Vesterø Sogn har Fiskerbyen Vesterø med en Redningsstation ved Vesterø Havn eller „Lundbæk Havn“ paa Vest-siden, men ingen Landsby, hvorimod en Mængde spredtliggende, store Gaarde og Huse”.

Det ændrede sig markant med etableringen af Vesterø Havn...

Vesterø Havn 1952

Frem til bygningen af Vesterø Havn lå der kun spredte gårde og huse. Kun Carlsens Hotel bygget i 1856 lå ud til vandet, og i 1872 blev det, som nu hedder Hummerens Hus, opført som forpagterbolig til Carlsens.Foto:Det Kgl Bibliotek

Fra bestyrerbolig til restaurant

Før havnens tid lå der dog en bygning, som faktisk står den dag i dag. Det er det nuværende Carlsens Hotel, som var krostue og havde enkelte værelser til udlejning. Stedets historie går tilbage til 1850’erne, og i 1886 købte Peter Christian Carlsen så stedet, og han fik i 1889 opført hotellet som en tilbygning til krostuen, givetvis fordi den nye havn har skabt et godt underlag for at drive hotel. I 1872 blev der opført en bolig til bestyreren.

Huset tjente som bolig indtil 1976, hvor det blev købt af Læsø Hjemstavns-forening, og i 1979 blev det til et maritimt Museum. I 2014 var huset faktisk dømt til nedrivning, men en nyoprettet aktiv forening fik med succes reddet huset og nu fungerer stedet som restaurant – en passende skæbne for en bolig, der oprindelig var opført til bestyreren af Carlsens.

Bygget med mursten fra Vesterø Teglværk

I takt med udviklingen af den nye havn voksede også en by frem omkring havnen. Midt i 1880’erne blev der taget de første spæde skridt til at anlægge et teglværk nord for den nye havn. Der var fundet såkaldt porcelænsler på Læsø, og en lokal købmand tog initiativ til at etablere et teglværk.

Fødslen var ikke nogen succes, og i 1889 måtte det sælges på tvangsauktion. Men i begyndelsen af 1890’erne lykkedes det at få gang i en egentlig produktion, og frem til omkring 1910 blev der angiveligt produceret en pæn mængde mursten og brokker, som blev brugt både lokalt, men også med et vist salg til Frederikshavn. Her blev der nemlig hentet kul til produktionen, som krævede store mængder varme.

Udgiften til at fragte kul fra Frederikshavn til Læsø for at brænde mursten har belastet værkets økonomi og det har givetvis ikke været nogen god forretning. Desuden lå værket meget udsat for vind og vejr, og blandt andet en vinterstorm i 1902, som kostede mange skibe, var også hård ved teglværket, og da værket sælges i 1916 anføres det, at bygningerne er i forfald.

Men sikkert er det, at værket har leveret sten til en del lokale bygninger, og blandt andet er stuehuset på Holmbækgaard opført i 1912 med sten fra Vesterø Teglværk og står den dag i dag. Teglværket er forsvundet, men der kan stadig findes murstensbrokker ved skrænten nord for havnen, hvor det lå i sin tid. På billeder fra 1940’erne kan man se resterne af teglværket.

Havnebakken og Carlsens

Carlsens til højre har ligget der siden 1856, og i 1917 kom Sømandshjemmet til - siden kendt som Havnebakkens Hotel.Foto:Læsø Museumsforening

Vækst i både økonomi og byggeri 

Tiden omkring 1. Verdenskrig og især årene efter er gunstige for økonomien på Læsø og omkring Vesterø Havn.
Fiskeriet blomstrer, der opstår andelsmejerier og man er nu i stand til at leve af øens ressourcer.

Flere og flere skibe og kuttere bliver hjemmehørende i Vesterø Havn, og dermed kom også grundlaget for at bygge. Både pakhuse og bygninger til direkte havnerelaterede formål, men også snart boliger. Med det stigende befolkningstal kom også mange andre byggerier og aktiviteter.

Redningsstationen blev oprettet, der kom en telegraf, der kom en brugsforening, der kom en skole, der kom et elektricitetsværk, og i Mejeribyen blev der etableret et mejeri som supplement til mejeriet i Byrum. De lokale landmænd leverede mælken, og der blev lavet smør i tonsvis, som så blev afskibet fra Vesterø Havn til kunder på fastlandet. 

Ved siden af Carlsens Hotel blev der i 1917 opført et Sømandshjem på Havnebakken, som virkede frem til 1997. En kort periode var stedet højskole, men siden har det været hotel og restaurant.

Vesterø Kirke - luftfoto

Vesterø Kirke blev opført for indsamlede midler i 1954.Foto:Det Kgl Bibliotek

Fra kirke til kursted

Kirkeligt hører Vesterø til Vesterø Sogn, og kirkegangen foregik i Vesterø Kirke, som ligger et stykke syd for havnebyen. Havnens beboere mente med en vis ret, at det var for langt at gå, og i 1953 blev der foranstaltet en indsamling, og Vesterø Havnekirke blev opført og kunne tages i brug 1954.

Befolkningsnedgangen førte dog til, at kirken blev nedlagt og solgt i 2003. Alt undtagen tårnet blev revet ned, men i 2008 blev der for blandt andet fondsmidler opført det, som nu kendes som Læsø Kur.