©  Foto:

Annas Hus

I december 2016 blev det nye tangtag på Alléen 3 færdigt, og 30 tons, tørret ålegræs ligger nu tungt på det gamle, fredede husmandssted fra 1870 med de rødmalede vinduer, den kunstneriske pigstensbelægning og den gamle æblehave.
Traditionel indretning med lade mod øst og med vest stuehus. 

Huset er det tredje i rækken af nytængninger i 2016.

Alléen 3 skiftede hænder i 1949, hvor Frøken Anna kom på aftægt som en del af hushandlen.
Dernæst flyttede familien Pedersen ind på tanggården. Det gamle skøde er ikke helt almindeligt, fordi Frøken Anna fik en helt særlig aftale:
"Ejere af ejendommen skal yde sælgerinden middagsmad dagligt - god og veltillavet efter egnens skik og brug, serveret i sælgerindens stue eller ved ejeren".
I dag er huset stadig i privateje, men tilhører dog ikke samme slægt. Og det gamle Læsø-hus har mistet sit meget gamle tangtag og har også fået nyt.

Huset er på 80 kvm