©  Foto:

Byrum Kirke

Byrum kirke er en af landets ældste kirker. Det var cisterciensermunkene fra Vitskøl Kloster, der omkring år 1200 opførte kirken.

Byrum kirke er en enhedskirke, hvilket betyder at den ingen sideskibe har. Kirken er den største af øens ialt tre kirker, og den eneste, der har hvælvinger gennem hele rummet.
Den er oprindelig bygget i romansk stil, men det trekantede kor, tårn og de udvendige stræbepiller er bygget i den sengotiske tid (17-1800 tallet).
Den trefløjede altertavle er fra år 1450 og er katolsk.
Når den har fået lov at blive bevaret efter reformationen, skyldes det, at Læsø ikke kom ud for plyndringer.
Døbefonten er udhugget i granit og bærer et stort flot dåbsfad fra år 1684.