©  Foto:

En cykeltur på Læsø - 50 km asfaltrute

Med sine i alt 118 km2, små veje, mange cykelstier og sin smukke natur uden bakker er Læsø et helt oplagt udgangspunkt for en cykeltur. Denne rute er på ca 50 km, men kan deles eller ændres.
Du kan tage din egen cykel med eller leje cykel på Læsø.

Denne rute er på asfaltvej hele vejen, og dermed velegnet også for almindelige cykler. Er man på mountainbike eller gravelbike, er der masser af muligheder for variationer i ruten på nogle af de mange skovveje og grusveje på Læsø - fx i Klitplantagen eller langs nord- og østkysten på de gamle redningsspor.

Ruten er lavet i AllTrails og her kan du hente kortet til print - det er også muligt at hente kortet som gpx til fx Garmin.

> Hent kort over ruten her som pdf

Læsø rundt på cykel 5o km asfalt

Vesterø Havn – Rønnerne
Ad Strandvejen sættes kursen mod Søndre Kirke med de enestående kalkmalerier fra ca. 1510, der forestiller de Hellige Tre Konger og videre mod Rønnerne og Læsø Saltsyderi. Det er en rekonstruktion af saltsyderier, som i fem århundreder gav hovedindtægten til Læsøboerne. På det arbejdende værksted kan man høre, se og indsnuse saltfremstillingens mysterier som i middelalderen. Rønnerne er et vadehav med en række øer, der har et enestående fugleliv – så tag evt. kikkerten med.

Rønnerne – Byrum - Danzigmann
Fra Byrum fortsættes til Museumsgården, en af de gamle tanggårde på Læsø, som i dag er bevaret som frilandsmuseum. Derefter cykles videre i retning mod Østerby Kirke hvor man kan nyde synet ud over Bovet – en stor bugt – der danner Læsøs sydøstkyst. En smal stribe strandeng går over i vadehav, der strækker sig langt til havs. Store dele af Bovet kan om sommeren være tørlagt. Sten og holme løftes på klare dage i luftspejlinger og ser ud til at svæve over havet. Stenene blev tabt af smeltende isbjerge under den sidste istid. Turen fortsætter mod Danzigmann – navnet er et levn fra sejlskibenes tid. Et skib fra Danzig strandede der i 1741 og læsøboerne omtalte det som "Dantziger Manden". På den gode badestrand kan man være heldig at finde rav. Med kikkert kan man ofte mod vest fra de høje klitter se sæler på stenene, der danner Sælhunderevet.

Danzigmann – Østerby Havn
Så kører man tilbage mod Østerby og videre til Østerby Havn, hvor Læsø Fiskeindustri findes. Her opkøbes, hvad der landes af fisk og jomfruhummere på øen. Hummerne skylles, sorteres og pakkes og sælges især til Sydeuropa. 
Redningsstationen er den første af sin slags, der blev oprettet på Læsø. Opført i 1871 som båd- og raketstation.

Østerby Havn – Vesterø Havn
På vejen tilbage til Vesterø Havn passeres Læsø Seaside Golfbane og  man kører igennem det forholdsvist unge skovområde Læsø Klitplantage. I 1930erne begyndte staten at plante arealer til med Skovfyr og Sitkagran. Inden da havde Læsø været træløs i flere hundrede år, idet man brugte træet til Læsøs saltproduktion. På Storedalsvej, ligger Skovhytten, hvor der på plancher kan læses om biernes forunderlige verden. På dage med vestlig vind giver træerne god læ for cyklister, og måske er man heldig at se et rådyr. Fra Plantagevej kan man lave en afstikker til Holtemmen, som er et vådområde med mange spændende og sjældne planter. Tilbage i Vesterø Havn kan man slappe af med en is, inden færgen igen sejler mod fastlandet.