skip_to_main_content

Kærene

Kærene er et af landets største områder med næringsfattig mose

Kærene er et af landets største områder med næringsfattig mose- ialt 148 ha.

I Kærene vokser bl.a. soldug, gøgeurt, benbræk, hedelyng og lobelie. Kærene er et vanskeligt fremkommeligt område uden afmærkede stier.