©  Foto:

Museumsgården

4-længet tanggård fra 1600-tallet.
Museumsgården fremstår i dag med det originale og oprindelige interiør fra 1800-tallet.

På Museumsgården ser man overalt i bygningskonstruktionen tegn på, hvorfra træværket stammer, f.eks. strandingstømmer fra skibe, der grundstødte ved Læsø.
Man kan genkende spanter, biteknæ og svære skibsplanker med nogle huller. Tangtaget er dog først og fremmest det, der er karakteristisk for den traditionelle Læsø-byggeskik.
Et tangtag bliver ikke udskiftet som tilfældet er med stråtag, det bliver suppleret.
Ved Museumsgården ses Stubmøllen, som er den sidste af sin slags, der er bevaret på Læsø
I gamle dage kommunikerede Læsøboerne med hinanden via fløjstagen (flagstangen), hvor man hejste kurve op