Læsø Museum | Museumsgården | Hedvigs Hus | museumskutter | Hummerhytterne | tangtage

Læsø Museum

Læsø Museum har fire afdelinger fordelt rundt på Læsø. Museumsgården der ligger lidt udenfor Byrum, Museumshuset i Byrum, Hedvigs Hus på Linievejen tæt ved Østerby og kutteren FN162 Ellen, som ligger i Vesterø Havn fra 15. maj og i Østerby Havn fra 6. august

Museumsgården

De mest iøjenfaldende ved Gården er selvfølgelig det store, smukke og helt unikke tangtag. Ingen andre steder i verden end her på Læsø kan man se noget magen til. Af de huse der er tilbage, og som har mere eller mindre tang på taget, er Museumsgårdens tag det mest velbevarede.
Meget af den firelængede gårds træværk stammer fra skibe som grundstødte ved Læsø. Du kan fx finde genbrug af spanter, biteknæ og svære skibsplanker med naglehuller, rundt omkring i bygningen. 
Gårdens indretning står i dag, som den sidste beboers, Sine Krogbæks, forældre indrettede det omkring 1860. Selv blev hun på sine gamle dage kustode på stedet, i sit eget hjem.  

Stubmøllen ved Museumsgården

Førhen havde de fleste større Læsøgårde en stubmølle. En lille gårdmølle, der malede korn til både husholdningsmel og foderbrug. Der var egentlig mølletvang på Viborg domkapitels store mølle ved Klitgård i Byrum, men Læsøboerne har altid villet bestemme selv. De byggede derfor deres egne stubmøller til husstandsbrug. I begyndelsen af 1800-tallet var der godt 70 stubmøller på Læsø. Stubmøllen ved Museumsgården stod oprindelig ved nabogården.

Hedvigs Hus

Hvis man vil se hvordan knap så velbjergede familier som dem på Lynggården boede, så skal man lægge vejen omkring Hedvigs Hus. Også det er et af de unikke tilbageværende tangtængede huse. Huset blev erhvervet af museet i 1994, og det tilknyttede huslaug af frivillige entusiaster, har efter års arbejde og vedligehold, bragt huset tilbage til sit udseende fra omkring 1850. 
I sommerperioden og i efterårsferien holder Huslauget  "åbent hus" et par gange om ugen, og en aften om ugen indbydes til fortælleraftner i petroleumslampens skær

De enestående tangtage på Læsø

De mest særprægede ved den læsøske bebyggelse i århundrederne efter sandflugten er de tangtængede huse. Øen manglede strå og siv til almindelig tækning, men læsøboerne forstod at udnytte ålegræsset som drev i land ved stormfuldt vejr. Med det tængede man husene, som fik et højst ejendommeligt udseende. Frem til 1930’erne var ålegræsset til rådighed i store mængder. Derefter blev det nærmest umuligt da der gik sygdom i ålegræsset.

Indtil for nylig har der således hverken været ålegræs, viden om tængning eller håndværkere til rådighed, som kunne holde tængetraditionen i live. Læsøs tangtage er derfor i truende forfald, og antallet falder drastisk. Men de senere år har der været større fokus på at sikre tanggårdene.
Blandt andet har man fået adgang til egnet ålegræs fra Bogø/Møn. Og etableringen af Læsø Tangbank i 2009, med støtte fra fonde, private, museet, kommunen m.fl. har givet fornyet håb om at redde tangtagene. Etableringen af Læsø Tangbank, blev i 2012 belønnet med Europa Nostra Prisen.

Med støtte fra A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal og Augustinusfonden, vil der fra 2016 blive taget hånd om en række ejendomme med tangtag. Følg med på siden Tanghusene får nyt tag

Se mere på Læsø Museum

Del denne side

Rundvisning

Sæsonen igennem er der rundvisninger på Museumsgården, hvor der fortælles om de unikke tangtage, men også om Gårdens sidste beboer Sine Krogbæks liv 

Grupper kan bestille deres egen rundvisning på tlf. 98498045 

Nyt Museumshus på vej

Efter mange års arbejde fik Læsø Museum i november 2014 tilsagn fra Augustinus Fonden om en bevilling på 10.000.000,- kr. til opførelse af et nyt museumshus i Birch Nielsens gamle købmandsgård på Byrum Hovedgade 68. Det ny museumshus, en Søfarts- og Fiskeriudstilling, museumsbutik, magasiner, lokalhistorisk arkiv og administration. Det vil desuden for første gang være muligt at lave særudstillinger og holde åbent året rundt. 

Hummerhytterne i Horneks

I begyndelsen af 1900-tallet og op til ca. 1950 var der på nordkysten i Horneks 8-10 hytter, som fiskerne brugte som base for fiskeri, især af sorthummer med tejner. 
Hytterne var bygget af forskellige materialer, der var drevet i land, og med tang eller rettere ålegræs på taget. De indeholdt som regel en eller to køjer, bord, stol og en kedel til at koge kaffe i.

I dag er der to hytter tilbage. Du er velkommen til at kigge indenfor, i den ene.

Der afholdes rundvisning på stedet, hvor der fortælles om livet ved fiskehytterne og omkring Stenhuset på nordkysten.

FN 162 Ellen

Museets snurrevodskutter er bygget i 1906 på Dolmers skibsværft i Vesterø på Læsø. Du kan kende den på Dolmers logo, den lille hvalfisk, som pryder Ellens stævn. Museet forsøger at bevare kutteren sejlende, og Ellens Bådelaug sejler jævnligt ture med hende. Ellen ligger i Vesterø Havn fra 15. maj og i Østerby Havn fra 6. august

FN162 "Ellen",  er desværre på beddingen, da  man har konstateret omfattende skader på skroget. Vi ved endnu ikke hvornår det bliver muligt for Ellen at komme ud og sejle igen 

Lokalhistorisk arkiv

På øens lokalarkiv opbevares bl.a. kopier af Kirkebøger, Folketællinger, Tingbøger,
Skøde- og Panteprotokoller, og en stor fotosamling.  Det er et meget velbesøgt arkiv, og nogle af Læsø museumsforenings medlemmer, hjælper på frivillig basis gæster fra ind- og udland med at finde rundt i arkivalierne. Det sker ikke sjældent, at vores frivillige, viser sig at være i familie med gæsterne, der forsker i deres slægter her.
Hvis du ikke har mulighed for at besøge lokalarkivet, er du velkommen at sende din forespørgsel til os pr. e-mail eller almindelig post. Så vil vi gøre vores bedste for at besvare det.
Hvis du vil besøge os, er det en god idé at kontakte os forud for besøget. Så kan vi eventuelt forberede os og finde det frem som du ønsker at se.