Læsø Museum

Læsø Museum

Foto: Lene Nielsen

Læsø Museum har fem lokaliteter fordelt rundt på Læsø. Museumsgården der ligger lidt udenfor Byrum, Hedvigs Hus på Linievejen tæt ved Østerby, Museumshuset i Byrum, kutteren FN162 Ellen og Hummerhytten ved Horneks

Museumsgården

Det mest iøjenfaldende ved Museumsgården er selvfølgelig det store, smukke og helt unikke tangtag. Ingen andre steder i verden end her på Læsø kan man se noget magen til.
Meget af den firelængede gårds træværk stammer fra skibe som grundstødte ved Læsø. Du kan fx finde genbrug af spanter, biteknæ og svære skibsplanker med naglehuller, rundt omkring i bygningen. 
Gårdens indretning står i dag, som den sidste beboers, Sine Krogbæks, forældre indrettede det omkring 1860. Selv blev hun på sine gamle dage kustode på stedet, i sit eget hjem.  

Stubmøllen ved Museumsgården

Førhen havde de fleste større Læsøgårde en stubmølle. En lille gårdmølle, der malede korn til både husholdningsmel og foderbrug. Der var egentlig mølletvang på Viborg domkapitels store mølle ved Klitgård i Byrum, men Læsøboerne har altid villet bestemme selv. De byggede derfor deres egne stubmøller til husstandsbrug. I begyndelsen af 1800-tallet var der godt 70 stubmøller på Læsø. Stubmøllen ved Museumsgården stod oprindelig ved nabogården.

Hedvigs Hus

Hvis man vil se hvordan knap så velbjergede familier som dem på Lynggården boede, så skal man lægge vejen omkring Hedvigs Hus. Også det er et af de unikke tilbageværende tangtængede huse. Huset blev erhvervet af museet i 1994, og det tilknyttede huslaug af frivillige entusiaster, har efter års arbejde og vedligehold, bragt huset tilbage til sit udseende fra omkring 1850. 

I sommerperioden og i efterårsferien holder Huslauget  "åbent hus" et par gange om ugen, og en aften om ugen indbydes til fortælleraftner i petroleumslampens skær.

Museumshuset i Byrum

I sommeren 2017 åbnede det nye Museumshus i Byrum. Der er nu  flere af Museets aktiviteter samlet. Søfarts- og fiskeriudstilling om ’Læsømanden og havet’, sølvskatten fra  Bogøgård, en af Danmarks største sølvskatte, fundet  på Læsø i 1982, er udstillet i sin helhed for første gang på Læsø. Derudover  forskellige og skiftende udstillinger,   butik og cafe , Lokalhistorisk arkiv , samt  administrationen. Der er åbent året rundt.

Museumsskibet FN 162 Ellen

Museets snurrevodskutter er bygget i 1906 på Dolmers skibsværft i Vesterø på Læsø. Du kan kende den på Dolmers logo, den lille hvalfisk, som pryder Ellens stævn. Museet forsøger at bevare kutteren sejlende, og Ellens Bådelaug sejler jævnligt ture med hende. Hvor Museumsskibet ligger til kaj kan ses på deres facebookside "Museumsskibet ELLEN på Læsø".

Hummerhytten

I begyndelsen af 1900-tallet og op til ca. 1950 var der på nordkysten i Horneks 8-10 hytter, som fiskerne brugte som base for fiskeri, især af sorthummer med tejner. 
Hytterne var bygget af forskellige materialer, der var drevet i land, og med tang eller rettere ålegræs på taget. De indeholdt som regel en eller to køjer, bord, stol og en kedel til at koge kaffe i.

I dag er der to hytter tilbage - Læsø Museum har brugsretten til den ene hytte, som ligger til venstre for P-pladsen. Den anden hytte, som er åben, tilhører Skov og Naturstyrelsen. Du er velkommen til at kigge indenfor.

Lokalhistorisk arkiv

På øens lokalarkiv opbevares bl.a. kopier af kirkebøger, folketællinger, tingbøger, skøde- og panteprotokoller, og en stor fotosamling.  Det er et meget velbesøgt arkiv, og nogle af Læsø museumsforenings medlemmer, hjælper på frivillig basis gæster fra ind- og udland med at finde rundt i arkivalierne. Det sker ikke sjældent, at vores frivillige, viser sig at være i familie med gæsterne, der forsker i deres slægter her.
Hvis du ikke har mulighed for at besøge lokalarkivet, er du velkommen at sende din forespørgsel til os pr. e-mail eller almindelig post. Så vil vi gøre vores bedste for at besvare det.
Hvis du vil besøge os, er det en god idé at kontakte os forud for besøget. Så kan vi eventuelt forberede os og finde det frem som du ønsker at se.

Fortælling

Sæsonen igennem er der korte fortællinger. På Museumsgården fortælles om de unikke tangtage, og  om Gårdens sidste beboer Sine Krogbæks liv. I Museumshuset i Byrum fortælles om Læsømanden og havet, sølvskatten og om den aktuelle særudstilling. Dato og tidspunkt for kan ses på museets aktivitetskalender

Rundvisning for grupper kan kun bestilles på mail laesoe-museum@laesoe.dk