museumsgaarden

Læsøs museum

Foto: ukendt

Læsø Museum har fem lokaliteter fordelt rundt på Læsø. Museumsgården der ligger lidt udenfor Byrum, Hedvigs Hus på Linievejen tæt ved Østerby, Museumshuset i Byrum, kutteren FN162 Ellen og Hummerhytten ved Horneks

Museumsgården

Det mest iøjenfaldende ved gården er selvfølgelig det store, smukke og helt unikke tangtag. Ingen andre steder i verden end her på Læsø kan man se noget magen til.
Meget af den firelængede gårds træværk stammer fra skibe som grundstødte ved Læsø. Du kan fx finde genbrug af spanter, biteknæ og svære skibsplanker med naglehuller, rundt omkring i bygningen. 
Gårdens indretning står i dag, som den sidste beboers, Sine Krogbæks, forældre indrettede det omkring 1860. Selv blev hun på sine gamle dage kustode på stedet, i sit eget hjem.  

Stubmøllen ved Museumsgården

Førhen havde de fleste større Læsøgårde en stubmølle. En lille gårdmølle, der malede korn til både husholdningsmel og foderbrug. Der var egentlig mølletvang på Viborg domkapitels store mølle ved Klitgård i Byrum, men Læsøboerne har altid villet bestemme selv. De byggede derfor deres egne stubmøller til husstandsbrug. I begyndelsen af 1800-tallet var der godt 70 stubmøller på Læsø. Stubmøllen ved Museumsgården stod oprindelig ved nabogården.

Se mere på  http://www.laesoe-museum.dk/afdelinger/stubmollen

Hedvigs Hus

Hvis man vil se hvordan knap så velbjergede familier som dem på Lynggården boede, så skal man lægge vejen omkring Hedvigs Hus. Også det er et af de unikke tilbageværende tangtængede huse. Huset blev erhvervet af museet i 1994, og det tilknyttede huslaug af frivillige entusiaster, har efter års arbejde og vedligehold, bragt huset tilbage til sit udseende fra omkring 1850. 

I sommerperioden og i efterårsferien holder Huslauget  "åbent hus" et par gange om ugen, og en aften om ugen indbydes til fortælleraftner i petroleumslampens skær.

Se mere på http://www.laesoe-museum.dk/afdelinger/hedvigs-hus

De enestående tangtage på Læsø

Det mest særprægede ved den læsøske bebyggelse i århundrederne efter sandflugten er de tangtængede huse. Øen manglede strå og siv til almindelig tækning, men læsøboerne forstod at udnytte ålegræsset, som drev i land ved stormfuldt vejr. Med det tængede man husene, som fik et højst ejendommeligt udseende. Frem til 1930’erne var ålegræsset til rådighed i store mængder. Derefter blev det nærmest umuligt da der gik sygdom i ålegræsset.

Indtil for nylig har der således hverken været ålegræs, viden om tængning eller håndværkere til rådighed, som kunne holde tængetraditionen i live. Læsøs tangtage var derfor i truende forfald, og antallet faldt drastisk.

Tanghusprojektet  Aktion ’Red Tagtagene’ er så nu, i 12.time, med til at det ældgamle håndværk genoplives. Det betyder, at øens tækkemand nu også kan kalde sig tængemand, og at der for første gang i 100 år dukker nye tangtage op på Læsø. I sommerhalvåret kan man følge restaureringen af de gamle huse forskellige steder på øen. Hjemmesiden www.tangtag.dk fortæller meget mere om projektet ,og der kan man se, hvor der tænges nu.

Der findes stadig ikke ålegræs ved Læsø  i så god kvalitet, at det kan bruges til tængning. Vi importerer derfor ålegræsset fra Bogø, Møn og Tærø.

A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Slots- og Kulturstyrelsen,  Augustinusfonden og Realdania  har alle på forskellig vis bidraget til at bevare tangtagene og dermed Læsøs helt unikke kulturarv. Samtidig har lokale ildsjæle,  museumsfolk , Læsø kommune m.fl. også arbejdet hårdt for at få projektet i gang.

Lokalhistorisk arkiv

På øens lokalarkiv opbevares bl.a. kopier af kirkebøger, folketællinger, tingbøger, skøde- og panteprotokoller, og en stor fotosamling.  Det er et meget velbesøgt arkiv, og nogle af Læsø museumsforenings medlemmer, hjælper på frivillig basis gæster fra ind- og udland med at finde rundt i arkivalierne. Det sker ikke sjældent, at vores frivillige, viser sig at være i familie med gæsterne, der forsker i deres slægter her.
Hvis du ikke har mulighed for at besøge lokalarkivet, er du velkommen at sende din forespørgsel til os pr. e-mail eller almindelig post. Så vil vi gøre vores bedste for at besvare det.
Hvis du vil besøge os, er det en god idé at kontakte os forud for besøget. Så kan vi eventuelt forberede os og finde det frem som du ønsker at se.

Udstillingsstederne

Fortælling

Sæsonen igennem er der korte fortællinger. På Museumsgården fortælles om de unikke tangtage, og  om Gårdens sidste beboer Sine Krogbæks liv. I Museumshuset i Byrum fortælles om Læsømanden og havet, sølvskatten og om den aktuelle særudstilling. Dato og tidspunkt for kan ses på museets aktivitetskalender  http://www.laesoe-museum.dk/aktuelt/aktiviteter

Rundvisning for grupper kan kun bestilles på mail laesoe-museum@laesoe.dk 

Museumshuset i Byrum

I sommeren 2017 åbnede det nye Museumshus i Byrum. Der er nu  flere af Museets aktiviteter samlet. Søfarts- og fiskeriudstilling om ’Læsømanden og havet’, sølvskatten fra  Bogøgård, en af Danmarks største sølvskatte, fundet  på Læsø i 1982, er udstillet i sin helhed for første gang på Læsø. Derudover  forskellige og skiftende udstillinger,   butik og cafe , Lokalhistorisk arkiv , samt  administrationen. Der er åbent året rundt. Se mere på http://www.laesoe-museum.dk/afdelinger/museumshuset

Hummerhytterne i Horneks

I begyndelsen af 1900-tallet og op til ca. 1950 var der på nordkysten i Horneks 8-10 hytter, som fiskerne brugte som base for fiskeri, især af sorthummer med tejner. 
Hytterne var bygget af forskellige materialer, der var drevet i land, og med tang eller rettere ålegræs på taget. De indeholdt som regel en eller to køjer, bord, stol og en kedel til at koge kaffe i.

Læsø Museum har brugsretten til den ene hytte. Den til venstre for P-pladsen. Den anden hytte, som er åben, tilhører Skov og Naturstyrelsen.

I dag er der to hytter tilbage. Du er velkommen til at kigge indenfor, i den ene.

FN 162 Ellen

Museets snurrevodskutter er bygget i 1906 på Dolmers skibsværft i Vesterø på Læsø. Du kan kende den på Dolmers logo, den lille hvalfisk, som pryder Ellens stævn. Museet forsøger at bevare kutteren sejlende, og Ellens Bådelaug sejler jævnligt ture med hende. Hvor Museumsskibet ligger til kaj kan ses på deres facebookside – Museumsskibet ELLEN på Læsø. Se mere på http://www.laesoe-museum.dk/afdelinger/fn-162-ellen