Transport til og på Læsø
Fiskeindustrien

Her finder du erhvervene på Læsø

Foto:Lars Gunnersen&Læsø Turist- og Erhvervsforening

I dag er de tre primære erhverv turisme, fiskeri og landbrug. Turisme er et centralt erhverv på øen – ikke mindst på grund af den generelle tilbagegang inden for fiskeriet, som gennem tiden har reduceret øens fiskerflåde betydeligt. Der findes i dag en lang række tiltag indenfor turismeerhvervet. Foruden en række hoteller og spisesteder, vandrerhjem og campingpladser er der blevet etableret en golfbane med tilhørende hotel. Desuden bliver der produceret forskellige former for kunsthåndværk, uldprodukter, pølser og øl.

Men det vel nok mest kendte tiltag inden for Læsøs turisme er saltsydning, der i 1990'erne blev genoptaget i en rekonstruktion af en saltsydehytte fra middelalderen. Dette skete som en kombination af arkæologisk forskning og turistattraktion. Projektet viste sig at blive en stor succes, og saltsydehytterne ved Rønnerne er blevet øens mest besøgte turiststed, lige som det har udviklet sig til en bæredygtig arbejdsplads. Saltet bliver solgt – både fra selve hytten og til restauranter i hele Danmark. Ved saltsydehytten kan man opleve sydningen, som man i henhold til historiske kilder mener, den oprindeligt fandt sted.

Man har gennem tiden iværksat en række projekter med det formål at markedsføre øen på flere områder. Det vil sige, at man med projekterne både har sat fokus på de forskellige produkter fra øen (f.eks. salt og jomfruhummere) og har haft til hensigt at tiltrække turister og nye fastboende.

På fiskeriområdet er det ikke mindst fangsten af jomfruhummere, der giver indtægter til øen. Virksomheden Læsø Fiskeindustri A/S pakker og sælger således hummerne både til det danske og det sydeuropæiske marked. På grund af jordernes sammensætning på øen er korn ikke den mest ideelle afgrøde at dyrke set i forhold til resten af landet. I øens klitplantage skoves der med henblik på afsætning til træindustrien; men på grund af høje omkostninger ved transporten af tømmer fra øen bliver træet fortrinsvist afsat i form af træflis til øens eget fjernvarmeværk.

Ejendomsmægler, bank & forsikring

Kontorservice & IT

Ø-IT
Ø-IT

Industri

Fiskeindustrien
Læsø Turist- og Erhvervsforening